18 августа 2022, 19:09

Дистанційна освіта: переваги та перспективи

Технологічний розвиток людства відбувається в тісному зв’язку з освітнім процесом.

Дистанційна освіта: переваги та перспективи

Суспільство постійно вимагає задоволенняпотреби навчання в нових реаліях життя. Часто ця необхідність втілюється віддалено географічно та в зручний час. Умови сьогодення руйнують усталений розпорядокгромадян, а запит в освітніх послугах залишається незмінним, адже, як вважають, майбутнє дитини залежить від міцного фундаменту, закладеного в школі.

Поступова трансформація освітнього простору – процес незворотній. На думку Ю. Лук’янової, найбільш доцільною формою «з точки зору економії як фінансового, так і часового ресурсу» є дистанційне навчання, яке «здатне задовольняти потреби самого широкого кола споживачів». Події останніх років життя українців (епідемія, війна) засвідчують значимість онлайн-навчання, яке гарантує перш за все безпеку, що є визначальним фактором для батьків.

Дистанційну освіту все більше популяризують у світі, вона займає чинне місце поряд з традиційною системою. Івашко Л.М. зазначає, що поява онлайн-навчання є наслідком розвитку «демократії у світовому співтоваристві». Така система, уважає науковець, «уже існує де-факто та повинна бути визнана де-юре».

Аналізуючи новий векторрозвитку освіти, треба сфокусувати увагу саме на перевагах, які є визначальними для батьків. Варто зауважити, що в дитини з’являється багато вільного часу, який вона може використати на інші форми розвитку: гуртки, секції тощо. Проте, можливо, потрібно більше попрацювати самостійно, що сприяє формуваннюглибоких знань та самодисципліни. Разом з тим учень може задовольнити власні інтереси щодо окремих тем, які викликализацікавленість.

Вагомою перевагою, гадаємо, є можливість для дитини розкрити свій внутрішній потенціал. Не всі школярі демонструють високу активність на звичайних уроках через відсутність психологічної стійкості перед однокласниками та вчителями. Натомість на онлайнових уроках вони по-іншому організовують свою діяльність, досягаючи досить часто високих результатів та задовольняючи в повному обсязі свої пізнавальні інтереси.

Не менш актуальноюв дистанційному навчанні є мобільність, тобто можливість змінювати своє місце перебування, не будучи прив’язаним до освітнього закладу. Це, мабуть, є вагомим фактором для родини, яка через певні життєві обставини змушена частопереїжджати. Натомість для дитини це не є перешкодою для безперервного навчального процесу.

Значущим чинником у дистанційній освіті є індивідуальний підхід до кожного учня. Український науковець Назаренко О. В. стверджує, що реалізація індивідуалізації здійснюється завдяки добору відповідного матеріалу «з урахуванням інтересів і потреб дітей», об’єктивного оцінювання школярів. У полі зору вчителя має бути не «середній» учень, а кожна дитина.

Таким чином, дистанційне навчанняглибоко проникає в життя суспільства, доповнюючи сьогодні загальноприйняту систему освіти. Проте все більшебатьківобирають для своїх дітей саме такий вектор навчання та підготовки до складання ЗНО, вбачаючи неспростовні переваги перед звичайнимзакладом. На думку Дем’яненко О.В., «система дистанційного навчання в Україні наразі перебуває лише на стадії становлення, але …в перспективі вона може набути стрімкого розвитку». Зазначені переваги є домінуючими в«ШКОЛІ АКЦЕНТ», яка допоможе дитині навчатися з великим задоволенням, а в перспективі підготуватися до майбутнього життя та успішно скласти іспити.

Отримай якісну освіту у школі АКЦЕНТ! akcent-school.com (098) 692 11 22 (093) 208 67 44(050) 085 07 28

Последние новости