6 ноября 2023, 18:46

Ігор Ярославович Вісьтак: е-митниця - впровадження та важливі аспекти для України

Одним з важливих пріоритетів Міністерства цифрової трансформації є розробка системи "е-митниця".

Ігор Ярославович Вісьтак: е-митниця - впровадження та важливі аспекти для України

Подібні ініціативи оголошуються і вЄвропейському Союзі. В рамках Митного кодексу ЄС і "Ініціативи електронної митниці" визначено перелік 17 ІТ-систем та жорсткий графік їхнього впровадження, який є обов'язковим для всіх країн-членів ЄС. Формально Україна не зобов'язана засновувати ті ж самі системи, що ЄС. Але якщо вона планує вступити до Євросоюзу, то це питання обов'язково виникне перед початком відповідних переговорів.

Як зазначає бізнес-аналітик та експерт з маркетингу Вісьтак Ігор Ярославович, митниця та впровадження низки сучасних електронних процедур на ній може стати необхідним завданням для України. Спеціаліст запевняє, якщо розпочати цей процес з нуля, він може бути тривалим і дорогим. Чому це важливо зараз? Міжнародна торгівля є ключовим чинником, що дозволяє країнам розширювати свої ринки і отримувати доступ до ширшого асортименту товарів і послуг. Завдяки їй ринок стає більш конкурентоспроможним, що в кінцевому підсумку допомагає споживачам отримати більш доступні продукти. Міжнародна торгівля виступає як двигун світової економіки. Саме через це ЄС переглядає роль митних органів у цьому масштабному процесі.

Вісьтак Ігор Ярославович: митниця і роль електронного сервісу

Подібні ініціативи оголошуються і вЄвропейському Союзі. В рамках Митного кодексу ЄС і "Ініціативи електронної митниці" визначено перелік 17 ІТ-систем та жорсткий графік їхнього впровадження, який є обов'язковим для всіх країн-членів ЄС. Формально Україна не зобов'язана засновувати ті ж самі системи, що ЄС. Але якщо вона планує вступити до Євросоюзу, то це питання обов'язково виникне перед початком відповідних переговорів.

За словами експерта, митні органи відіграють важливу роль у ланцюжку постачання і моніторингу міжнародної торгівлі, їхнє значення постійно зростає. Замість простого збирання платежів, митниця стає справжнім каталізатором конкурентоспроможності як країн, так і компаній. Це можливо завдяки розвитку інформаційно-комунікаційних технологій, які відіграють ключову роль у спрощенні торгівлі та забезпеченні надійності митного контролю. Такі сучасні впровадження допомагають знизити витрати бізнесу і суспільства.

Ігор Ярославович Вісьтак підкреслює, що митниця та її електронна ініціатива має на меті підвищення ефективності всіх процедур та процесів через їх спрощення. Одночасно вона спрямована на створення функціонально сумісних митних систем, доступних для економічних операторів на всій території Європейського Союзу. Таку оновлену митну систему планується впровадити у три етапи - до кінця 2025 року.

Вісьтак Ігор Ярославович: е-митниця ЄС - не просто проєкт, а стратегічний курс

Бізнес аналітик переконаний у тому, що не варто розглядати ініціативу електронної митниці ЄС як проєкт, який можна легко змінювати або скасовувати за бажанням. Це стратегічний підхід до осучаснення і розвитку цієї важливої державної структури та їїцифровізації. Він закладений у багатьох ключових документах, що надають процесу створення е-митниці стійкості та рішучості. За інформацією Ігоря Ярославовича Вісьтака, митниця ЄС та її електронна ініціатива ґрунтується на комюніке Європейської комісії з е-уряду (Commission Communication on e-Government) і резолюції Ради Європи про безпаперове середовище для митниці та торгівлі (Council Resolution on a paperless environment for customs and trade).

До того ж, держави-учасниці ЄС вже прийняли рішення про впровадження електронної митниці, закріпивши це у Митному кодексі ЄС (UCC; також відомому як Регламент ЄС № 952/2013) та його Робочій програмі (UCC Work Programme). Бізнес-аналітик зазначає, що такі документи створюють міцну правову основу для ініціативи електронної митниці. Говорить, що після їх затвердження держави-учасниці ЄС зобов'язалися досягти поставлених цілей у цьому напрямку.

До Робочої програми включено список з 17 електронних систем, які мають бути розроблені державами-учасницями або спільно з Європейською комісією (транс'європейські системи). Вісьтак Ігор Ярославович розповідає, що митниця у ЄС має свій багаторічний стратегічний план розвитку (multi-annual strategic plan for customs, MASP-C). Він охоплює всі проєкти, пов'язані з використанням інформаційних технологій у цій сфері. З одного боку, план служить основою для вищеописаного списку і визначає обмеження для розвитку електронних митних систем. З іншого боку, це гнучкий план, який сприяє впровадженню робочої програми Митного кодексу ЄС.

Ігор Ярославович Вісьтак: е-митниця, навіщо потрібна Євросоюзу?

Система "е-Митниця" в ЄС має за мету забезпечити виконання наступних завдань:

●обмін інформацією між економічними суб'єктами та митними установами,

●співробітництво між ними, а також операції, пов'язані зі зберіганням інформації.

Вісьтак Ігор Ярославович констатує, що е-митниця та створення її системи ґрунтуються на принципах, визначених Єврокомісією та державами-учасницями:

1.Електронний обмін даними між митницями у всьому ЄС - для будь-якої митної процедури або іншої діяльності, пов'язаної з переміщенням товарів через кордони ЄС.

2.Підприємці можуть подавати зведені або митні декларації в електронному форматі зі своїх приміщень, незалежно від держави-учасниці, через яку товари ввозяться в ЄС або вивозяться з нього.

3.Збір та повернення/списання мит здійснюється митним органом, відповідальним за місце перебування імпортера/експортера, і цей орган також зберігає потрібні записи.

4.Відбір товарів для митного контролю на прикордонних та внутрішніх митницях базується на автоматизованому аналізі ризиків з використанням міжнародних, загальних та національних критеріїв.

5.Реєстрація трейдерів для митних цілей здійснюється лише в одній державі-учасниці ЄС, навіть якщо вони проводять митні операції в інших країнах.

6.Забезпечується можливість доступу трейдерів до інформаційних порталів та єдиних електронних точок доступу для імпортних/експортних операцій та митних процедур, пов'язаних з безпекою, незалежно від держави-учасниці ЄС, де починається або закінчується операція.

7.Забезпечується можливість взаємодії комп'ютеризованих митних систем з існуючими та майбутніми системами в інших галузях, які відрізняються від митниці, такими як система контролю та руху акцизів для моніторингу руху акцизних товарів всередині ЄС.

8.Забезпечується можливість обміну електронною інформацією для всіх органів та агентств, що беруть участь в імпортних та експортних операціях, включаючи треті країни, якщо це передбачено міжнародною угодою. Як зазначає Ігор Ярославович Вісьтак, митниця при цьому відіграє провідну роль у створенні “єдиного вікна” для цих органів та агентств.

9.Здійснення всіх фізичних перевірок в "єдиному вікні" (в одному місці, в один і той самий час) в ідеальному варіанті.

Ігор Ярославович Вісьтак: митниця ЄС та її електронна странсформація

Бізнес-аналітик повідомляє, що у процесі реформування митного сектору ЄС досягнення конкретних завдань визначається 17 інноваційними IT-системами. Ці системи відзначаються великою різноманітністю та важливістю для подальшого розвитку митного сектору. Вісьтак Ігор Ярославович зазначає, що е-митниця за інноваційністю систем поділяється на чотири групи. Цей поділ відбувається залежно від юридичних, ділових та технічних узгоджень між державами-учасницями ЄС.

●Перша група включає в себе "Європейські митні інформаційні системи", для яких всі держави ЄС узгодили конкретні зміни та графік їхнього впровадження. Ця категорія систем має великий потенціал для спрощення та оптимізації митних процедур.

●Друга група представлена "Європейськими митними ініціативами", які потребують подальшого вивчення та узгодження між державами-учасницями. Ці ініціативи можуть мати значущий вплив на митний ландшафт ЄС у майбутньому.

●Третя група охоплює "Міжнародні інформаційні митні системи", які є проєктами, керованими міжнародними організаціями, з активною участю ЄС та його держав-учасниць. Ці проєкти покликані покращити співпрацю та обмін інформацією в митній сфері.

●Четверта група включає в себе "Ініціативи митного співробітництва та технологічні розробки", спрямовані на розвиток електронних систем та покращення співпраці у митній сфері.

Важливо відзначити, як акцентує Ігор Ярославович Вісьтак, що е-митниця та проєкти її розвитку можуть перейти з однієї групи до іншої. Це відбувається внаслідок перегляду багаторічного стратегічного плану митниці. Таке інноваційне впровадження в митному секторі України обіцяє поліпшити бізнес-клімат та зробити митні процедури більш доступними і прозорими для всіх учасників. Зараз Україна активно працює над впровадженням цієї системи, а від результатів її реалізації очікується позитивний вплив на економіку та торгівлю країни.

Последние новости